กทท.

สสร.

กสทช.

สพฐ.

FICT Group ประกอบด้วยบริษัทในเครือคือ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด, บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จำกัด, และบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้การบริการธุรกิจครอบคลุมรอบด้านทั้ง ICT, Telecom, Management, Energy และ PR & Event สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน
" WE WORK FOR YOUR FUTURE "
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน ICT และ โทรคมนาคม พร้อมบริการพัฒนาระบบ IT, ระบบฐานข้อมูล, โปรแกรมประยุกต์ และแอปพลิเคชันมือถือ ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร

อ่านต่อ
บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จำกัด
ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารองค์กร การจัดประชุมสัมมนา และการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัดงาน Event งานด้านนิทรรศการ (Exhibition) อย่างครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นที่รู้จักของส่วนงานราชการในหลายกระทรวงฯ
บริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IT ชั้นนำ (IT Products) ด้าน ICT และโทรคมนาคม ทั้งในส่วน Hardware และ Software ให้กับหน่วยงานราชการ ธนาคาร ธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล (International Standard)

ผลงานของเรา

ลูกค้าของเรา